Utbrent

Utbrenthet er et begrep som brukes hyppig. Beslektet er det "å ha møtt veggen", eller at" batteriene er utladet". Begrepet utbrenthet uttrykker en opplevelse av å føle seg sliten, nedfor, oppbrukt og kronisk utmattet. Ofte forbundet med emosjonell utmattelse.

Det er ikke skadelig med stort arbeidspress over en periode, så lenge man får tid til å hente seg inn. Langvarig stress og overbelastning over tid kan føre til følelse av å være utmattet. Det er viktig å kjenne på kroppens signaler på overbelastning, for å endre kursen.

Utbrenthet er oftest benyttet i forbindelse med arbeidsstress eller det å ha arbeidet for hardt. I dag er det en generell oppfatning at utbrenthet kan forekomme i alle yrker.

Mennesker med overnevnte symptomer kan ha utbytte av å konsultere en fagperson.