Tvang

Kjennetegnes ved tilbakevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankene er oftest foruroligende, og man prøver ofte uten hell å motstå dem.

Tvangshandlinger er adferd som blir gjentatt gang på gang. Hensikten er å hindre at noe bekymringsfullt skal skje. Personen innser som oftest at handlingene er nytteløse, og gjør gjentatte forsøk på å motstå dem. Angst er nesten alltid til stede. Dersom tvangshandlingene motstås, blir angsten mer intens.

Eksempler på tvangshandlinger kan være vasking av hender og å sjekke at komfyren eller andre elektriske artikler er slått av.