Pasienten møter regelmessig hos terapeuten og skal ikke forberede seg til timene. Pasienten starter timen med å fortelle om de første tanker og følelser som dukker opp. Terapeuten lytter oppmerksomt på det pasienten forteller og kommer med sine refleksjoner eller åpne spørsmål som kan invitere til refleksjon eller nye spørsmål.

Psykodynamisk psykoterapi baserer seg på at mye av den mentale aktiviteten hos mennesket skjer i underbevisstheten. De ubevisste prosesser påvirker oss hele tiden og kan føre til problemer som kan føre til psykiske lidelser.

Gjennom psykodynamisk psykoterapi kan pasienten oppnå:

All forskning viser at psykoterapi er virkningsfullt ved psykiske lidelser.