Privatpsykiater er en helprivat virksomhet, og har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Timene må derfor betales i sin helhet av pasienten.

Priser:
Timer 8-16 på hverdager: Kr 1.650,- per time (50 min).
Timer etter klokken 16 på hverdager: Kr. 1.750,- per time (50 min).
Ved behov kan konsultasjoner i helg og på helligdager tilbys, da til egne takster.

Det belastes full pris for timer avbestilt senere enn 48 timer / 2 virkedager før start, og for timer der pasienten uteblir. Timer på mandager og tirsdager må avbestilles senest klokken 12 torsdagen før.

Hver time skal betales med bankkort når timen er over, med mindre annet er avtalt.