Privatpsykiater er en helprivat virksomhet, og har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Timene må derfor betales i sin helhet av pasienten.

Pris: kr 1.550,- per time (50 min).

Det belastes full pris for timer avbestilt senere enn 48 timer / 2 virkedager før start, og for timer der pasienten uteblir. Timer på mandager og tirsdager må avbestilles senest klokken 12 torsdagen før.

Ved behov kan konsultasjoner i helg og på helligdager tilbys, da til egne takster.

Betaling med bankkort etter hver time med mindre annet er avtalt.