Personlighetsforstyrrelser

Personligheten er et individuelt og komplisert mønster av psykologiske egenskaper som utgjør individets måte å sanse, tenke, bearbeide, føle, og handle på. Disse egenskapene kaller vi personlighetstrekk. Mange av disse trekkene er ubevisste.

Når individet får alvorlige forstyrrelser i personlighet og adferdsmønster, som nesten alltid er forbundet med betydelig personlige problemer og sosiale vanskeligheter, kan det dreie seg om personlighetsforstyrrelse.

Flere personlighetsforstyrrelser har en arvelig komponent. De første tegn kommer til uttrykk i barndom eller ungdom, og fortsetter gjennom voksen alder. Personlighetsforstyrrelser er gjerne ubevisste for pasienten, men ikke for omgivelsene.

Mennesker med personlighetsforstyrrelser har ofte manglende tilpasningsevne, er lite fleksible, har dårlige mestring og reagerer ofte uhensiktsmessig. De har en tendens til å skape konflikter, og provosere frem avvisningsreaksjoner fra andre. De kan ha urimelige reaksjoner innen mange sosiale situasjoner. Ofte tar de uheldige valg mht. valg av partner, valg av yrke og valg av venner.

Kognitiv terapi kan bidra vesentlig til endring av tenkning og adferd ved personlighetsforstyrrelser.

Det finnes milde og alvorlige former.

Milde personlighetsforstyrrelser

Milde personlighetsforstyrrelser skaper ofte milde konflikter med andre mennesker, og symptomer kan være:

Alvorlige personlighetsforstyrrelser

Alvorlige personlighetsforstyrrelser skaper ofte alvorlige konflikter med andre mennesker, samt i yrkeslivet og symptomer kan være:

I tillegg til at pasienten har behov for profesjonell hjelp har mange pårørende til pasienter med personlighetsforstyrrelser behov for råd og veiledning av en fagperson.