Medarbeiderproblemer

For mange er det slik at den største del av døgnet vi er våkne, tilbringer vi på jobben. Men ikke alle gleder seg til å gå jobb hver dag. Årsakene kan være mange som f.eks:

Dette og mye mer kan påvirke ens trivsel på jobben. Hvordan man trives og fungerer på jobben påvirker resten av vår hverdag og vår generelle helestilstand.

Mange har derfor behov for å snakke med en fagperson for å kartlegge samt analyser ens problemer for å kunne finne verktøy som kan gjøre tiden og hverdagen bedre og mer meningsfull.