Smerter

Smerter som har vart i mer enn tre måneder regnes som regel for kroniske smerter.

Mennesker som sliter med kroniske smerter får ofte forringelse av livskvalitet.

I terapi arbeider man med pasientens tolkning av smerte og valg av mestringsstrategier for å øke livskvalitet og funksjon på tross av smerte.

Kognitiv terapi kan gi gode resultater ved kroniske smerter.