Kognitiv terapi er en strukturert terapiform basert på samtaler hvor man lærer teknikker for å kunne påvirke egne tanker og følelser.

Det er et gjensidig forhold mellom tanker, følelser, adferd og kroppslige fornemmelser.

I kognitiv terapi er både terapeuten og pasienten aktive og teamarbeid er helt sentralt.

Hovedmålet i kognitiv terapi er å få pasienten til å bli oppmerksom på sine negative tanker som igjen påvirker følelser og adferd. Terapeuten bruker dette i aktiv problemløsning for å hjelpe pasienten til å mestre sine livsproblemer samt utvikle mer hensiktsmessige og funksjonelle tankemønstre, holdninger og adferd.

Kognitiv terapi kan kombineres med medikamentell behandling.

Gjennomsnittlig behandlingstid varier mellom 8-12 timer.

Det er viktig med en avklaringssamtale mellom pasient og terapeut før man bestemmer om kognitiv terapi er riktig behandling.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode.