Privatpsykiater AS

Aina Bergseth

Lege, spesialist i psykiatri, kognitiv terapeut

"Jeg er her for å hjelpe deg"

Kort ventetid

Ikke behov for henvisning fra lege

I Asker sentrum

Jeg har lokaler midt i Asker sentrum.

Aina2