Depresjon

Alle opplever perioder i livet hvor en er nedstemt og trist. Dersom disse følelsene varer over tid, kan det være tegn på depresjon. Depresjon er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige lidelser, og det finnes ulike former og grader.

Depresjon kan bl.a. utløses av forskjellige årsaker som fysisk sykdom, skilsmisse, kjærlighetssorg, dødsfall, tap av arbeid og økonomiske vansker.

Disposisjon til depresjon kan være arvelig betinget.

Hovedsymptomene til depresjon er bl.a.:

I tillegg opplever mange økt indre uro, økt tretthet og utmattelse, økt skyldfølelse, irritabilitet, endret søvnmønster, endret matlyst. Mange opplever håpløshet/uttalt pessimistisk syn på fremtiden, for eksempel mht helse, arbeid og økonomi. Samtalebehandling, og eventuell medikamentell behandling i tillegg, gir ofte meget gode resultater.