Aina Bergseth er utdannet lege fra universitet i Oslo i 1993 og er spesialist i psykiatri. Hun er i tillegg utdannet kognitiv terapeut. Hun har mange års erfaring med psykoterapeutisk og medikamentell behandling. Doktor Bergseth har også mange års erfaring med behandling av psykiske lidelser innenfor flere områder innen spesialisthelsetjenesten, blant annet innen alderspsykiatri og innen rus og avhengighet.

Min filosofi

Vi kan alle på et eller flere tidspunkt i livet ha behov for å snakke med eller få hjelp av en psykolog eller lege/psykiater.

Min filosofi er at man ikke må ha en psykisk lidelse eller behov for medisinering for å ha stor glede eller nytte av å snakke med en lege/psykiater.

Utsettes man for livskriser, samlivsproblemer/ brudd, tap av jobb, utbrennhet, stress, lav selv- følelse etc kan det hjelpe å snakke med en fagperson.

Jeg vektlegger faglig grundighet, kombinert med individuelle, effektive og fleksible løsninger.

Som lege og psykiater er jeg opptatt av å kunne tilby mine pasienter en totalvurdering av sin helsetilstand, både fysisk og psykisk. For å avdekke evt fysisk sykdom kan jeg tilby videre henvisning og utredning. Årsaken er at psykiske plager og lidelser kan dukke opp som følge av somatisk / kroppslig sykdom, ofte før denne er oppdaget.

Alle har forskjellige behov og derfor tilpasses samtaler, konsultasjon, terapi og eventuell medisinering individuelt.

Jeg tilbyr samtaler, utredning og forskjellige behandlingsformer som blant annet kognitiv- og psykodynamisk terapi. Behandlingen kan bestå av kun noen få samtaler/konsultasjoner til lengre behandling samt vurdering av og igangsetting av eventuell medikamentell behandling.

Rutinemessig gjensidig evaluering etter første to timer vil bli gjort for å avklare evt videre samarbeid.

Tilbyr i tillegg behandling på engelsk, tysk og spansk.

Hva er en psykiater?

En psykiater er en lege som etter 6 års grunnutdanning ved et medisinsk fakultet på et universitet, og etter 1 1/2 års turnustjeneste, har videreutdannet / spesialisert seg i minst 5 år i psykiatri. Spesialiseringen består i at man arbeider som lege på forskjellige psykiatriske sykehusavdelinger, samtidig som man følger et strukturert utdanningsopplegg godkjent av den norske legeforening.

Aina2